Jobbet som Ass. kjøkkensjef . Det kongelige hoffet 2005-2007